تلفن تماس:

09371384230

تماس با ما

 
تيم پشتيبانی مجنتو فارسی كار خود را در خرداد ماه 1391 آغاز كرد و اولين نسخه فارسی 1.7.0.0 را منتشر كرد و تا به امروز توانسته فروشگاه های زيادی راه اندازی و پشتيبانی كند